Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 45 )
len twijfFel wegens z^jne Godlijke zecdig en een
leeven na dic leeven weg te neemen, ftönd Hij,
na drie dagen in het graf gelegen te hebben, op
van den dooden; fprak verfcheiden maaien met zij-
ne Leerlingen ; onderrichte hun, wat zij doen
moesten, om z'jne Leer verder voort te planten;
nam affcheid van hun; zegende hun, en voer voor
hun oog ten hemel, van waar Hij tot ons heil,
was nedergedaald.
Zodanig was en handelde Jesus Christus , naar
wien wij den naam van Christenen draagen. -
Dus werd Hij overgeleverd om onze zonden, eu
opgewekt om onze rechtvaardigmaaking; en een
iegelijk, die in hem geloofd, pl niet verderven;
maar het eeuwig leeven hebbe:!' — Hoe veel dank
zijn wij aan Hem fchuJdig ! zeker is het uwe
plicht, alles aantewenden, om nader met die Leer
b£kend te worden, waartoe uwe Ouders en Mees-
ters gaarn u de behulpzaame hand zullen bieden.
GEWIGTIGE VRAAGEN,
uit het voorenfiaande.
I. Fr. Wat is fcheppen?
Wie fchiep alle}?
Waar uit blijkt het dat die God leeft ?
Wat zijn wij voor alles aan God verfchuldigd^
3. Wie was Jesus Christus ?
Wit leerde Hij?
W«t verrichte Hij?
Waar door ftierf Hij ?
Wat gefckiedde 'er na zijn dood?
Hoe noemt men de Leer die Hij verkondigde?
Wtlk een plicht rust 'er op u, aangaande de
Lier vun Jefus?