Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 44 )
Dit alles bevestigde Hij 'door zijn voorbeeldig
leeven — goed doende aan alle menfchen, de
kranken herßellende, de hongerigen Tpijzende, de
bedroefden troostende: ook de kinderen beminde
Hij zeer en zegende dezelven.
3. Hij leerde het menschdom, dat 'er een leeven
na dit leeven was, waarin elk de gevolgen zoude
ondervinden van zijne goede of kwaade daaden,en
dit alles bevestigde Hij door mitderverken, dat zijn
zulke daaden, die geen mensch verrichten kan;
als de volllrekt blinde ziende, dooven hoorende
en dooden leevende te maaken; — dit een en an-
der bewees overtuigend, dat zijn oorfprong God-
lijk was, en zijn-, verrichtingen uit liefde voor de
menfchen voortkwamen.
4. Deze leer, welke Hij tot heil der menfchen
verkondigde, noemt men het Euarigelie of de blij-
de boodfchap : om deze nog verder te verkondi-
gen , koos Hij zich eenige, hoewel op het oog
geringe, mannen uit, die Apostelen, dat is Gezan-
ten, genaamd werden; eenigen derzelven hebben
ons zijn leeven befchreeven, welke, naar het Euan-
gelium, Euangelisten of befclirijvers der blijde
boodfchap genaamd worden.
Eindelijk, na dat Hij zijne heilzaame en God-
lijke Leere allerwege bekend gemaakt, en door zijn
heilig leeven en wonderwerken bevestigd had,
bragten hem de Jooden, op de wreedfle en on-
rechtvaardigfte wijze, ter dood: — zo verblind
waren dezelven; Jesus leed alles, met menschlie-
vendheid, met hét groiotfte geduld, met de verhe-
venfle lijdzaamheid, voor zijne moordenaaren zelfs
bad Hij, in 't midden van z'jn lijden: Vader, ver-
geeft het hm, want zij veeten niet H'at zij doen!
5. Je3üs bleef echter niet dood, ö neen! ojn af-