Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(
Leer dus dat Wezen nader kennen; leer alles
kennen, en betrachten, wat dien grooten Schep-
per aangenaam is, en gij zult voor u zelven geluk-
kig zijn.
JESUS CHRISTUS.
I. "VJ^'J zouden van God, van onze plichten en
^ veele andere zaaken , niet zo zeker zijn »
was 'er niet iemand geweest, die ons dit verzekerd
had: dan, omtrent agttien honderd jaaren gelee-
den , veïfcheen 'er een perfoon op de wereld: naam-
lijk Jesus Christus; deze perfoon was een God-
lijk en heilig Wezen, uit den hemel, of die plaats,
waar de Godheid meer bepaald gezegd wordt te
zijn, op de aarde gekomen, om de wereld met
God te verzoesen, de zondige menfchen te bekee-,
ren, en aan allen zulke wijze lesfen te geeven, die
wij in het oog moeten houden, om hier en hier-
na , gelukkig te zijn.
2. Uit liefde tot de menfchénvvierd Hij, Gods
Zoon, defi menfcheu gelijk, zo zelfs, dat Hij,
fchoon van Goddelijken oorfproiig, uit eene maagd,
Maria genaamd, gebooren wierd. — Hij kwam
op de wereld, om zijn leeven voor het heil der
menfchen te befteeden en op te öfteren; Hij leedt
allerlei ongemakken dezes leevens, door het land
gaande en leerende aan ell; de plichten, die men
aan God, aan zijne medemenfchen en zich zelven
fchuldig is; Hij leerde, dat men God lief moest
hebben »an ganfcber harte, en onzen naasten als
ons zelven; Hij leerde, dat de menfchen onderling
zich als broeders moeten aanzien, van walk een
volk, uit welk een land en van welk een Gods-
dienst zij ook zijn inogten, hun, die dwaalen, te
regt htlpende.