Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 41 )
het, welke dit alles gemaakt heeft, die alle men-
Ichen, mij, u, en alles, wac wij hebben en ge-
nieten, gemaakt heeft.
Kind. Maar, lieve Vader! ik zie toch dién God
niet: waar is hij dan ?
Vader. Die God, van wien gij nimmer, dan
met den grootften eerbied fprffken moet, kan niet
gezien worden; en echter is die liefderijke God
overal, daar Hij alles gemaakt heeft; gij zult na-
derhand de reden wel begrijpen, waarom Hij niet
gezien kan worden.
Wanneer ik u eens neus en mond toe hieldt,
zoudt gij dan wel kunnen blijven leeven?
Kind. O neen , Vader!
Vader. En waarom ?
Kind. Wel — om dat ik geen lucht zou kun-
nen krijgen.
Vader. Dus hebt gij lucht nodig, om te lee-
ven, en echter ziet gij die lucht niet: — leer
dus hier uit, dat 'er niets aanwezig kan zijn,
zonder dat men het ziet.
God, dat machtig en liefderijk Wezen, is de
maaker, of liever de Schepper, van alles — uit
zijne werken, dat is, uit alles wat gij ziet, blijkt
het, dat Hij leeft; fchoon wij hem niet zien kun-
nen. — Maar weet gij wel wat het woord Schep-
per betekent?
Kind. Neen, Vader!
Vader. Gij ziet, dat de menfchen werktuigen,
hout, Reen of andere dingen nodig hebben, om
iets te kunnen maaken — zij kunnen geen lak«n
zonder wol, geen rok zonder laken, brood nog
fpijze, zonder koorn of vrugten maaken, zij heb-
ben dus deze of geene dingen nodig; zij maaken
C 5