Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4° )
Fader. Gij hebt gelijic, mijn Kind! dit bout
komt van de boomen, en deze Iteenen worden uit
de aarde gegraaven — doch wie maakte nu die
boomen, die (leenen en de aarde, waar van die
kleiner fieenen gebakken worden?
Kind. Hoe kan ik dat weeten: zeg, Vader!
menfchen maaken dit immers niet?
Vader. Gij hebt recht, mijn Kind! gij begrijpt
dus, dat 'er zeer veele dingen zijn, welke niet
van menfchcn gemaakt worden, en die gij echter
a-llerwsge om n ziet: kijk eens in het rond —
wat ziet gii ?
Kind. O zo veel! menfchen , booten, dieren ;
ik zie de lucht en de zon , en des avonds de maan
en darren.
Fader, Kunt gij nu wel gelooven, mijn Kind!
dat dcze hooge en hewlijke zon; die maan en
Harren, die zo ver van ons afzijn, van menfchen
gemaakt zouden wezen?
Kind. O neen, lieve Vader! hoe zouden de
anenfchen dit alles hebben kunnen maaken?
Fader. Zou het dan ook van zelve gekomen
sijp? vvat deukt gij?
Kind. Ja — nu loopt het wat hoog! als ik om
bet huis van onzen buurman denk, dan zoude ik
wel van neen antwoorden; maar wie zou het dan
gemaakt hebben: dat moest iemand geweest zijn,
die meer doen kan, dan alle andere menfchen
met elkander.
Fader. En zo iemand is 'er — denk eens na;
gij hebt 'er immers wel iets van gehoord?
Kind. O, die iemand .moet dan zeker God
xijn. 'Dezen naam heb ik wel gehoord. Maar
is die God dan zo machtig?
Fader. ja, mijn lieve Kind! die God alleen is