Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 38)
éeren^ beminnen j dankbaar en gehoor-^
zaam zijn?
3. Waarom moet Pij ook zodanig jegens uoi^en
Meester zijn?
4. PFaarom moet gij oude^ braave en yerflan-
dige lieden polgen? -
5. Waarom moet gij gewillig de mtten mlgen^
die uwe Ouders en Meesters u voorjchrijyen?
6. Hoe moet gij met un'e broeders ^ zusters of
mede-leerlingen leeven ?
7. Waarom moet gij alle menfchen beminnen?
Welk land moet gij het meest beminnen?-
en %'aaromf
9, Wat moet men doen, om een goed burger
yan zijn Vaderland te mrden?
10. Welke deugden moet men zich ten dien ein-
de eigen maaken ? - welke ondeugden
fchuwen ?
11. Welke zaaken moet gij reeds in de School in
acht neemen f om eenmaal een goed bur^
ger van uw Vaderland te ovorden?
12. Is het fchoolgaan een roorrecht of een last?
— oi^aarom noemen uwe Ouders het een
voorrecht?
Ï3. Hoe maakt men zich dit voorrecht het best
ten nutte?
X.
A N
IPX
^ JIJTq
r.
Een gefprek.
ader. Zeg inij eens, mijn Kind, van waar
20U toch dat fchoon huis gekomen z^u, waar iii
onse buurman woond? -