Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
D it Leerhoehjen is gefchikt, om ds gaaping aan
te vullen, die 'er was tusfchen het Spel- en Lees-
boekjen voor eirstbeginnenden en rf« Leeslesjens,
behnorende bij de Verhandeling over het Kunst-
inaatig leezen, beide door de Maatfchappij uitge-
geej>en: —— men heeft in hetzelve niets, aangaande
de Leestekens, wijl dit uitvoerig in d* lanstgemeU
dt Leeslesjins te vinden is.
Het oogmerk, 'tgeen men met de uitgaave va»
dit Boekjen bedoelt, zal uit den inhoud genoeg
llijken, als zijnde, om de Jeugd, bij het toenee-
men haar er kennis in ''t leezen, ook te doen vorder
ren in die beginfelen, welken aan Godsdienst en
Zedekunde den grond/lag kunnen leggen: terwijl
de bijgevoegde vraagen zeer gefchikt zijn, om de
Kinderen met opmerkzaamheid en verftand te lee-
ren leezen.
Mogt dit flukjen tot dit dubbel einde dienen,
dan zal de Maatfchnppij haar oogmerk, met de
uitgaave van hetzelve bedoelt, volkomen bereikt
échteti,
Nieuwenhuyzerit
Secretaris,