Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 37 )
Pieter, dus was de naam van den kleinen wreed-
aart, kwam ook te huis; welk eene fchande! die
is de grootfte oneer voor een kind, dat zijn On-
derwijzer hem als een onnut, ja fchaadelijk meu-
bel, moet te huis zenden, en dit was echter het
lot van Pieter: had hij zich door wreedheid aan
de dieren, niet aan deze haatelijke ondeugd ge-
wend , hij zou geen wreedaart omtrent menfchen
geworden zijn; en nu was hij een onkundige,
verachte, ja gehaatte wreedaart.
Fr. Wat is de grootfte fchande voor een Kind?
Waarom gebeurde Pieter dit?
Waardoor toonen Kinderen het meest hunnen
flechteu aart ?
Wat maakt een Kind hoogst beminnelijk?
Zoudt gij mij wel kunnen zeggen, waar in
het mededoogen beftaat?
Wat moet een Kind vermijden, om zich niet
- aan wreedheid te gewennen?
I X.
GEWIGTIGE VRAAGEN,
UIT No. VII EN Vin.
Deze vraagen, waarde Kinderen, behelzen ze€r
gewigtige zaaken, die u reeds in dit boekjen ge-
leerd zijn: wanneer gij van tijd tot tijd een of
meer van dezelven duidelijk kunt beantwoorden,
zult gij toonen, ijverig geweest te zijn, en gij
zult aan uwe Ouders en Meesters aargenaam wezen.
f) I. Welke groote wet moet gij elkaêr dagelijks
erinneren ?
a. Waarom moet gij uw Vader en uwe Moeder
C 3