Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3Ö)
dedogend behandelen; of vliegen, kikvorfchen of
füortf;elljken wreed om bet leeven brengen, zijn
hoogst-rtrafwaardig. Niets, integendeel, maakt
een kind beminnelijker, dan het mededoogen.
Men is mededoogend, als men armen, ongeluk-
kigen, of die in nood zijn, zo veel men kan,
hulp verleend.
Leerd het nadeel der wreedheid uit den vol-
genden brief:
Mijn Heer!
leedwezen moet ik u verzoeken, uwen Zoon
van mijn fchool te neemen fchoon hij tamelijk vor-
deringen in 't leeren zou kunnen maaken, is ech-
ter zijn wreede aart oorzaak , dat ik hem niet lan-
ger op mijn fchool kan houden, wijl ik gevaar
loop, dat hij ook anderen mijner leerlingen beder-
ven zal.
In den beginne ontdekte men fpoedig, dat hij al-
lerlei foort van kleine wreedheden omtrent de die-
ren oeff'ende, en daar in, hoe zeer ik hem het lan-
ge en haatelijke daar vm onder V oog bragt, hal-
flarrig voort ging; maar zijne wreedheid gaat ver-
der — hij ontzag zich niet, om een boeren jon-
genljen, zonder reden, erbarmlijk te kloppen-, een
oude vrouw, die hem om een aalmoes vroeg, gaf
hij een fihop en jouwde haar uit; hij ontziet ziek
niet, om zijne medemakkers op allerlei'é wijze pij4t
en verdriet aantedoen , en, nog vermaaningen , nog
flraffen zijn in ftaat, om hem hier in te verande-
ren : — ik geef dus de hoop op : en, daar ik,
om een wreeden knaap mijn ganfche fchool niet wil
leder ven, ben ik genoodzaakt i hoe ongaurn ook-^^
fism van mij te verwijderen.