Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 34 )
Vr. Zoudt gij ook niet ovel gcuirn zulk een brief
van uw' Fader krijgen?
JVat zoudt gij daarom dienen te doen?
Wat wenschte de Fader wel, dat alle Kinde-
ren begreepen?
Waarom ?
Wat was de groote waarfchuwing, die de Fa-
der van Karei aan zijn Zoon deed?
7. Onvoorzichtigheid.
/Alexander was een groote waaghals, alle zijne
mede-makkers, die dat geene vermijdden, waar
door kinderen ligt een ongeluk krijgen, als het
vuur en water; of op boomen of gevaarlijke plaat-
fen klimmen, noemde Irij laffe bloeden: geen tijd-
verdrijf was hem zo lief, dan wanneer hij een
gevaarlijke kans waagen konde. Zag hij ergens
een hoogen ladder ftaan, hij klom 'erYpoedig op,
zonder te weeten, of hij vast en goed ftond; om
een appel te krijgen , waagde hij zich op de hoog-
fte en zwakfte takken; over llooten te fpringen ,
was zijn grootst vermaak; fchoon hij dikwijls,
bij het een en ander, kleine ongelukken gekree-
gen had , en van zijne ouders en opzieners daar-
om geftraft was, beterde hij zich echter niet, dan
na dat hij door het volgend onheil te laat wijs
werd.
Er lagen eenige balken, op een afftand van el-
kander, over een water; naauwlijks zag onze
Alexander dit, of hij kreeg aanflonds lust, om
van den eenen balk op den anderen te fpringen;
dan, helaas! den vierden balk fprong bij mis^
brak zijn been, en bleef een" geruimen tijd aan
2ijne «rmen, op den balk, en met het onderlijf
in het ijskoud water, hangen.