Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(33)
dat gij roor mij bt/ïeedt, met mijn vlijt trachten
te beantwoorden. Ik ben
Uw gehoorzaame Zoon^
K A R E L.
Vr. Wat denkt gij nu wel van *t fclmlgaan ? zeg
mij dit eens?
Zoudt gij mij wel kunnen zeggen, wat gij daar
voor aan uwe Ouders en Meesters verfchul-
digt zijt ? — die V weet, zal een mooije
prent hebben.
6. Antwoord des Vaders aan Kareh
Het verheugt uwe Moeder en mij, waarde Zoon!
dat gij zo vlijtig leerd, zo wel oppast, en zo vor-
dert; inzonderheid flaat het mij zeer welaan, dat
gij zulk een zin hebt in fchoolgaan, en aldaar op-
merkzaam zijt. Gij weet, hoe zeer het ons bedroe-
ven zou, wanneer ik u tot het fchoolgaan moest
dwingen, daar het tot uw eigen welzijn gefchledt:
ik wenschte wel., dat alle Kinderen dit zo hegree-
pen als gij -want die onwillig en met tegenzin
het onderwijs van den Meester ontvangen, zijn on"
gelukkig tegen zich zei ven.
Gij hebt mij 4e waarheid gefchreeven, ik heh
uwe naarftigheid ook van anderen vernomen: --
vaar hier in voort en gij zult een man worden z
eene groote waarfchuwing moet ik u doen: denk
niet, wanneer gij wat vordert, dat gij reeds ved
weet-, zorg, dat gij op uwe vlijt en uwe, vorderin-
gen niet grootsch wordt, om dat gij, bij alle u^e
kunde, nog verachtelijk zoudt worden.
Uwe Moeder verlangt naar u: als de vacantie
komt, moogt gij ons eens bezoeken. Ik ben
, Uwe liefhebbende Vader ^ P. K^
C