Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 31 )
4. Slordigheid,
Gij moet echter uit het voorig verhaal niet den-
ken, dat men in het geheel geen acht op zijns
kleederen moet (laan, integendeel — een flordigc
knaap wordt van elk met afkeer aangezien.
y^acob was zo ilordig, dat elk vies van hem
was.' — hij ontzach zich, b'j voorbeeld, niet,
met zijne beste kleederen in het hoenderhok te
kruipen; zonder dwang van (lagen, waschte hij
nog hoofd, nog handen; doorgaands hingen hem
de knieën door de broek, en de elleboogen door
de mouwen, wijl hij altijd in den grond kroop
of op de armen hing; zo als hij op zijne klee-
deren was, zo ook handelde hij met zijne boe-
ken, die gefcheurd en vol inkt- of vetvlakkeii
waren; kwam hij van fchool, dan waren handen,
aanzicht en linnen vol inkt: — men kon door-
gaands aan zijn kamizool zien, wat hij 's mid-
dags gegeeten had: —met één woord, hij was
een regte morschpot, voor wien niemand achting
had; zijne ouderen, die alles aangewend hadden,
om hem zindelijk te leeren worden, gaven alle
hoop op, en lieten hem, tot zijn eigen fchande,
zo flordig als hij was, loopen.
Wacht u altijd , lieve kleinen! voor flordig-
heid, wijl het uit luiheid voortkomt; wijl bat
doorgaands onze gezondheid benadeelt, en ons
verachtelijk maakt.
Dit bleek aan Jakoh\ — oud geworden zijn-
de, werd hij een verwaarloozer, deed niets, be-
dorf alles, werd arm , en eindelijk, daar hij al-
tijd in 'r vuil omwroete, ziek; niemand hielp
hem, wijl ieder hem verächte, en h'j ftieif el-
lendig.