Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C30)
rok zorgde tiij uittermaate: wanneer hij des zon-
dags opgefchikt was, wilde hij uit trotschheid
tegen niemand fpreeken; zag hij 'er één, die ia
«ijn oog fraaier dan hij, gekleed was, dan was
Ernst den geheelen dag ongemakkelijk en knor-
rig: — was hij iiitegendeel bij kinderen; die
minder, dan hij, opgefchikt waren, dan dacht
hij reden genoeg te hebben, om met laage ver-
wijten en verachting deze kinderen te bedroeven:
-hoe flecht was dit, dnar de plicht van be-
leefdheid elk beveelt vriendelijk te zijn, ook zelfs
tegen den armften.
Maar hoe werd Ernst vernederd? luisterd toe
kinderen! — Het jaarlijks fchool-examen kwam.
— Ernst was mede onder de leerlingen en was
zo fraai, als ooit, opgefchikt: een jongsken, ^an
genaamd, altoos vlijtig in 't leeren, trad voor,
en beantwoorden alle vraagen uitneemend; nu
Itwam de uitgeïlreeken Ernst, beefde, wist niets
te antwoorden, wijl hij niet geleerd had, ging
zonder hoop op eenigen prijs naar huis, en zat
vervolpends, bij de uitdeeling der prijzen, zo
mooi ris hij was, de allerlaatile in rang; terwijl
verfcheiden kinderen, die hij om hunne eenvouw-
dige kleeding, zo zeer befchimpt had, met fraaie
prijzen befchonken werden: had h'j den ganlchen
dag niet aan zijne kleederen verkwist, hij zoude
meer verftand en eer verworven hebben.
Vr. IVat was de fout van Ernst?
Waar in moet men den waren roem niet zoeken'?
Waar in dan?
Moet men kinderen, die niet mooi gekleed zifu
ver ächten ?
Wat beveelt ons de plicht van beleefdheid?