Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(2$:)
2. Kwaad'Spreeken.
Klaartjen was zeer praatzuclnig, en elk, die
praatznctitig is, loopt ligt gevaar, om tot kwaad-
fpreeken te vervallen; dit was ook het geval van
Klaartjen, zij babbelden van elk, die zij kende,
allerlei laster; eens had z'j van een meisjen, met
welke zij fchool ging, kwaad gefproken; het meis^
jen klaagde daarover; haar vader liet haar bij zich
komen, en ondervroeg Klaartjen ia het bijzijn
van dit meisjen; zij flotterde, Iprak zich zelvtn
t£gen, en bekende eindelijk de leugen: elk fchiiw-
de haar — dit ook is het gevolg van kwaadlpree-
ken, men wordt van elk gehaat; die eens anders
gebreken verzwijgt en alleen de braave daaden
van anderen verteld, maakt zich beminnelijk.
Klaartjen moest tot ftraf, zes weeken lang, allee»
'in een hoek omn de kamer, ftaande eet en, en zij
had lang werk, eer men haar vertrouwde.
Fr. Waar aan maakte Klaar jen haar fchuldig?
IVat volgt 'er op het kwaad-fpreeken?
Wie maakt zich beminnelijk?
Waar toe vervalt men ligt, als men praatzuch-
tig is?
3. Trotschheid in Kleeding.
Het kind, dat zijne grootfte roem in kleederen
ftelt, denkt zeker geheel verkeert: men moerden
waren roem niet in de kleederen zoeken; maar in
het wel «ppasfen, braaf leeren, en in de gehoor-
zaamheid aan z'jne ouders.
Ernst Pronker was een knaap, die zeer weinig
lust had in 't leeren; döch aan zijne kleederen
alle moeite deed; hij gaf 'er weinig om, of zijn
lesboek gefcheurd of vuil was; maar voor zijn