Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
tig is, en dwingen wil, kan nimmer een goed
burger worden.
34. Wanneer gij eens onder geworden zijt,
zullen nwe (»uders u hier meer van zeggen : dit
voorige zij genoeg, om in de fchool u die zaa-
ken in acht te doen neemen , die u eens tot een
goed burger pan uw vaderland maaken kunnen.
V I I.
VERTELLINGEN, BRIEVEN, KINDERLIJKE
DEUGDEN en GEITREKEN bevattende.
Boosaartigheid.
E^en jonge knaap , Frans genaamd, had zich be-
^ (lendig aangewend, om zijne huisgenooten en
medemakkers, die zijne grilligheid en zin niet in
alles wilden opvolgen, te krabbelen, te ftooten of
te fchelden: hier door liep hij geduurig gevaar,
©m braaf wat wederom te krijgen, van hun, die
fterker, dan hij, waren. Zijne ouders zagen dit
met fmart; derhalven gaven zij alle de huisge-
nooten vrijheid, om hem nog eens zo veel weder-
om te geeven, en, wanneer hij zijnen vader dit
kwam klaagen , moest hij daar en boven ftraf lij-
tien: dit had een gewenscht gevolg; hij werd
door fchade wijs. Laat ons dus 't gedrag van
Frans niet volgen; maar vriendelijk zijn in onzen
rmgang: vriendelijkheid jegens elk, maakt ons 't
Iceven aangenaam.
y^raagen. f'f^at maakt ons het leeven aangenaam P
JVaar aan maakte Frans zich fchuldig ?
Wat volgde^ er op deze ondeugd voor Vïtiüs.1