Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
22. Gewen u toch vooral, om orde in uwe
zaatcen te houden. Die alles onder één doet,
zal niets leeren; doe dus alles te rechter tijd; —
dit zal u veel doen leeren, en uw vergenoegen
vermeerderen.
23. Hoed u voor gevaaren, die gij, zonder
uwen plicht te verzuimen, vermijden kunt; maar
vrees dezelven niet, wanneer gij die niet ont-
gaan kunt.
24. Die ligt bang of verlegen is, zal zich niet
kunnen heipén, wanneer hij oud is.--Wees
dus nimmer voor iets vreesachtig, dan alleen
voor. kwaad doen, of zulke zaaken, die uwe ou-
ders u verbieden.
liemin uw vaderland boven alles; — het
is 't land uwer geboorte ; gij zoudt ondankbaar
zijn; wanneer gij dat land niet zoudt beminnen,
waar in gij gebooren zijt, en opgevoed wordt.
26. Eens zult gij groot worden, en burger zijn
in uw vaderland: — dat is: eens zult gij in die
omftandigheid komen, waar in gij uw vaderland
gewigtige diensten ziilt fchuldig zijn. Het in acht
neemen dier diensten is de ware liefde voor uw
vaderland-
27. Zonder deugd, verfland en nuttige kundig-
heden , kunt gij de diensten niet betrachten.-
Leer dus vroeg de deugd kennen en betrachten;
oefen uw verftand, en leer nuttige kundigheden:
dit alles zal u eenmaal in flaat flellen, om een
goed burger van uw vaderland te worden.
28. Gij zijt nog te jong, om een algemeen be-
grip dier plichten te kunnen bevatten: naarflig-
haid, eerlijkheid, zuinigheid, liefde voor uwen
naasten, Heftendigheid, nederigheid, weldaadig-
iKid. — Deze deugden moet gij u eigen maa-