Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
hebben ; zij zorgen voor uw eeten, drinkeii, klee-
deren, en laaten u alles leeren.
15. Eer en bemin uwe leermeesters; wees huii
ook gehoorzaam en dankbaar: — door hun on-
derwijs kunt gij verllandig en deugdzaam, en
door verftand cn deugd kunt gij gelukkig wor-
den : wat zijt gij dus niet aan hun verfchuldigd ?
16. Volgt oude, braaveen verfliandigelieden:-
zij hebben meer ondervinding dan gij, zijn daar-
om eere waardig, en gij kunt van hun veele goe-
de dingen keren.
17. Volg gewillig de wetten, door uwe ouders
en meesters voorgelchreeven: zouden dezen u iets
onredelijks vergen? Leef genoeglijk met uwe broe-
ders of zusters, vriendelijk en gedienstig tegen
uwe mede-leerlingen: — zij zullen u zeker weder
beminnen en dienst doen.
18. Ikmin alle menlchen; de eene mensch heeft
den anderen noodig, en liefde verwekt weder-
liefde. Wanneer gij tegen ieder mensch norsch
en onvriendelijk waard, en elk u eens verhet,
wat zoude 'er van u worden?
19. Alles, wat gij mit, dat u de menfchen
doen, doet gij hen ook alzo! — Kinderen , welk
eene groote wet! dagelijks moet gij ze aan eikan-
deren herinneren.
20. Bemin en fpreek de waarheid, elk zal u
vertrouwen ; die onwaarheid fpreekt, veracht
men. — Geef elk het zijne, en poog nimmer
ook het geringde, aan anderen te ontfteelen.
21. Wacht u, om kwaad van anderen te praa-
ten; fpreek niet tot lof van u zelf: — wilt gij
uwen goeden iiaaui bewaaren, zo fchuw kwaad
en liegt gezelfchap.
ß 5