Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 24 )
is het gevaarlijk voor u; denk daar aan ! — Speel
met geen vuur 5 roer geen fchietgeweer aan; werp
geen fteenen, of fchiet met geen boog, als gij
«iet zeker zijt, dat gij aan geene menfchen, of
iets anders (ehaaden kunt.
9. Wanneer de ihap ten ongepastcn tijde komt,
moet men die te keer gaan; — een goed mid-
del daar tegen, is, de oogen met koud water te
wasfchen.
10. Speelen en vrolijk zijn, wanner gij niet an-
ders te doen hebt, is u beter, dan ten ontijde te
flaapen: — wanneer gij 's morgens geroepen
wordt, moet gij niet weder in flaap valleni het
ftaat in uwe magt, om op te üaan.
11. Wanneer gij agt Jaaren oud en gezond zijt,
moet gij niet boven de zeven uuren flaapen; ou-
der menrchen hebben aan zes uuren flaaps door-
gaands genoeg.
IS. Niemand zal gaarn alleen in de wereld lee*
.ven, ieder inensch js voor de gezelligheid: maar
'^ezelfchap zonder vreede en vergenoegen, is dat
•wel aangenaam! Houd dus vreede met elkander,
wees tegen elkander gedienstig: fchelden, drei-
gen, liaan, anderen ve'rdriet a.indoen of kwellen,
zijn immers de middelen niet, um vreede en
yriendfchap aantekweeken.
13. Help gaarn; verdraag gaarn; geeft gaarn;
doch niet tegen den zin uwer ouderen. - Wat
de ouderen aan de kinderen raaden, is door-
gaands goed; wat zij afraaden, doorgaands Hegt.
J3e liefde der ouderen voor hunne kinderen is groot.
14. Eer en bemin uw vader en uwe moeder;
wees hun dankbaar en gehoorzaam: aan hun hebt
'.cij uw leeven en onderhoud te danken. Dagelijks
hebben zij veel moeite met u, en bljven u lief-