Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 21 )
rooils, geelR, groens, blaauws. — Jt^rn ficilö m
iiaemt mcrt bcrtutn. (©faeriiï ;itn tui] De brttocn
öEr ömscn/ Dic 5nó aan onè fcoojtarii; iiinot
goiiöEt luï)t 5oubrn iBij/ ouh met ijtt ftfiQPgt
OE:?JC}jt/ niEt ;ini. firljt Ki^btitn Uiij bi) bn0
bnn öe 5011; bij nargt ban De ninan rn ftajrrn/
of ban ÖE {irfitEii/ bit toij aanfttifttu. $=}oe sou-
öEii tüij tE moEbE ;i)n/ hinbrrcn! tuaniiEEr toiï
CEEHE ocgni rn geEn ließt löabbtn.
21) ïfac bEElE nmtisE bingtn 'tr tEnöitnl-
te bri nunftjöEn? btnftt met bniifebaarÖEtö bih=
toijï^ baar aan/ tuant bit benfebEEÏb gtcft or^
hrtgEnorgEn. ©agEÏpg binbrn toy nïÏEg tEt
on^Et oiiöfröoubinß/ bu^/ om <Et^ tEnotmEii/
'Et ÜjatEr in obEtiïoEb/ rn bit jui^t De ti
tE En jjEïcnbfte bjnnft. J^iuir fian men ooft cj?
onbcrfrliEibcn toii:5En manftEn / En ban binib iÖEt
ong/ om tE ïirt]ttn/ tE ftoofttn/tE bErtuarnun/
en tot btEibulbige öanbiDEiftEn. Gn buittn bE-
5E lüJEE ?aaftEn/ ;yn'Er ylantEn/ booniEn/ Dit-
tEn; En tnat niEt al: —n.' ftonbcn teg allE^op-
noEniEn!
22) JJÊ^ij ;ien naby En ban bfjre/ ot be bingEti
gjoot En ftlEin / of ban tcrifi reiie gsbaantE
;ijn. hogEl tonb; bat ftlönifraam h«t»
fiant; bE bEnr ïangtorrpig; bc fitgcï fjpit^. %Z'
öer ïigrïjaam ïjEEft ;ijnE Bö^onbtre gtbnante/
toEÏö tuij Doo? JjEt gpboEÏ En gEsitgt ontbtfeftEn.
23)nï?nE flOEb i^ fiEt/ bat toij iöfloren hun-
nEn.' ;onbEr gegoo? xouöen tug in bEEtërÏEÏ ge-
baat ftomen: en ooft niet ïiunnEn ïeeieh fpatE-
ÏJEn. iftinöetEn! bE fpjaaft Een gjoot booj-
tEtfit: ;onbEr öEjEÏbE saubrn tuij bom ep onkuee-
unb fiïpen/ En goebe En fÏEtöte bingEn nut oii-
■20 T