Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 'O")
ai^ men on^ ïct^ ftejft lont fiooccu/ricfttn of
fmnaftfn/ toorbtn toj toaftfttt; ;d toij on^t na«
0EU oycn ijabbtn en get ^onneïirgt jiïatfiijft
fiaar in bieï/ ;oiibcn toij ooß onttoaahen boot
zien, en OOR ïsO bODl tmaakcn, alfl 011^ iet^ fiij»
tenb^ Oö be tong htoäm.
16) gn ben fïaau ïeebenen geboelcn toij öu^.
3J9ij to;rtcn rtritet toeinig of nïet^ banDcufïaap/
ïif toij moeten irtgi gcbjoomb en bien D?oom ont»
Souben tjcßöen.
17) ï^nê ïeebrn gaat bui» aanfioubrnb boojt/
noÄ in ben fïnap; toij leeben met alken hcctcn,
maat toij gctiben ooh gifteten / eergisteren en
heel bjoeger gcleefb. #ij Ijoopcn / bat tog ooft
morgen/ obermoagen en beet iaatet pUen iee»
farn: toij üegonbtn in ben ffaap ooft on^ geheu-
gen; mijne le^ ban gjltcren fien ift nog.
18) <©00? een goeb bao?nermen/ toanneer get
flcjfi genoeg i^ / fiunnen toij maaften/ bat toij
niet te ïnng boo?tflaapen / maar op ben öepaal»
öen tjjb onttoaaften; fioe meer men ffaapt/ fioc
meet flaan men noobig geeft.— ^ie ;ic})in;ijn
jrugb bu^ tot inng ffaapen getoenb/ toojbt/ eu»
ter getoojbcn ?ijnbe/ bab?ig en lui.
19) il^anneer üjij lang genoeg getoaafiten boo?
öen arüeiö ong bermoeiö Ijeóben/ flaapen toij
00Ä/ tegen onjen toil ^elfg / toeber in. af.
toi^feiïng ban flaapen en toaafien i^ ?;eet goeb;
ren mantige fiaap fiegoubt on?e ge^onbgetb/
fle?fit on^e ligrgaanipjacgten / frgejpt on;E fin-
nen/ bedeebenbigt on^ gegeugen/ cn manM
jonji gcfrgiftter/ óm on^ boen en laaten na te
tcnfien.
20) ï^ier ;ijn bingen ban onberfrfieiöcn bcrtoen
bao? utoe oogen, (Caont mij ietg wits, zwsrts.