Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
(19)
11) ï^rt! fia-' 'S eetens tijd; möCiJtt 501
getbcn/ om te kEbcn.' ötEbïcEgrij ÖEeftrnBJOub/
ÖEcft tnunE?si flecn noob. (JPjoetitE rn bi|r9/
ïsomt ooft 09 üEii bi^ftj; maar ÏEftöerE fjuitEii/
öaac haii men niet öuitEn; Wq ÖEÖben ong st»
tuaéfcïIEii Eii ;citen oh^ aan Denfci^tti'.o; jQac
Bocb fmaaftt fi£t on§i!;a saeti fmaaht flEt ntct/
tOaiinEer ift ziek ben , of ÜE maag Dooj te veel ee-
ten ÜEÖOJ&EIl ÖEÖ.
12) Doe Dit [onitijD^/ öatl& nÏEt mtt voor-
dacht. jcUct maEDtoil üoe ift ^Et niet, anbra^
50uDe ift Dtoaa^ i6E;onDèEiö ig eeh s?oate
fröat. o! ï^at ift tocfi niininEC &?anft tDujDE;
ö^oEöEr; Dit iDcn^ÖE u/ mij Eti allE mcn-
fcÖEn. — ©E inEEgiE ;iEhtcn jijn aan ons
zeiven verfctiuldigd.
13) ü^aar moEt ift mg önn boa? fiiïEöEn/ om
niet ziek te worden V Dat ftan ift niet in Efn^ 5Eg»
ÖEti. <öi) ;ouDt allEg niet btiftaan; gooi Etf-
tet lEt^ baat ban I eet en drinkt llechcs , ban-
jiEEt utDE oiiDE?^ of öEftEnDe fauenDen het toE-
ftaan.
14) Se^ flaat fcE Moft. ï^Et abonöraob ift
ieeD^ in ÖEt üJE^tcn. ï^aagt j;al ftrt DonftEt
lDO?DEn / ban EEttn tog on^c botEtftam; Dan fji>£E»
Ieh toij nog iaat / tot agt uuren. €Et totj tc
iÖEDDE gaan/ fijEngeu luij alÏESjn^e ?aahEii m
goede orde. En ïeggtn on;e ftÏEEbECEti geftljiftt
M EEn/ op Dat Uil] t3Et morgen ofïitEiiD geinaft-
ïijft iDEbEt binden.
. 15). 3!n öEn ffaay öe^ouDeu toij aïlE on;E bjjf
sinnen; gEt gesicftt om te ;iEn; tjet oeDoo? om
tE BootEn; De reuft om te rtEftcn; De fninaft om
u [niaaften; tiet gebocï om te bocleu; ijiaiu/
ct