Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i8 )
ÉM nuttig. iSu toi'ï iS mij annftïettien / fiamnicn
En tijajifttien/ Dan ontfiijtcn/ 09 öe ylaat^ gaan
En met mijne ^u^tEt fpEElen.
6) Speeian ip geoadaofb / BEÏütEging ^ett
Stjcb boa? öEfiinbetcn / aïg ÖEt gun bEtgunb toD?bt/
of al^ ;ij nict^ öEtet uiteten t£ boen; — aïp men
EEU ftinb fpEEÏt men ooft gaajn; borg nabet-
ganb/ oubtt getnatbEU ;gnbE/ mott men liebet
ïuiïlen ÏEe;rn/ fcSiijben en toerScn.
7) Sft ficu saa'in bemind, ©aat ;Egt gij mij
«lEtg nieutoö: efft tDengti^t fieminb tE ?ön ban
Bun / met taelften ïjij omgaat; maat öet &en»
ftgen öeïjpt niet/ toanncEt men niet door daaden
zicti bemind inaaftt: gEÏ|oot;aam ^ijn en fijaaf
ïEEten / bart be ftinbettn fieniinb jijn.
«) ®aat ffaat be Woft ttuaalf. ïloot: ttn/
tüJEE/ b?ic/ bier / bij!/ je^/ jeben/ agt/ negen/
tien/ Eïf/ ttoaaïf; na ren uur fïaat j;ij maat één
fl'ag / ban ttDee/ ban bjie en ?a boojt/ tot 53
ïneber ttoaalf flaat; ban fïaapen toij bjij 5ehEt
in goebe ruÉit. Jga mibbernacrit/ fïaat ^et sen^
tueber een / ttoee / b?ie / biet / bijt/ je^: 01 ban
moeten toij niEt ïanget fïaajpen.
9)^n^ter/ ;iet gg be ;on; ?iEt gij niet §oc
BtDE fctinbuüj balt / baat lö^t tïjanb^ mibbag i^.
gij bE?E fröabuto bolgt/ gaat gij naat 't
nooJbeii. SCïji gg ban 't noojbtn te tug gaat/
ïoopt gij naat 't ^uiben / baat be ;on beg mib.
tagg ftaat: bie naar 't noo?ben gaat/ ïiteft ïjet
oosten ter tegtet En (jtt toepten aan be ïinSet gaub.
10) ©E noo?bt toinb ftomt ban 't uoojbEu;
bE oo^te toinb ban 't ooéten/ of baar be mo?gcn
aanïijcefet; be ;uibe toinb ban 't ^^uiben/ of ban
ben niibbag; be toepte toinbüiïaa^t uit fiet toe^»
ten / of brn abonii.