Boekgegevens
Titel: Trap der jeugd
Serie: Stukken het schoolwezen betreffende, 1: 4
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Bosch: J.P. Hoffers, begin 19e eeuw *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
6e dr; Oorspr. dr.: 1787
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8520
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202014
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Trap der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 17 )
V.
ItOIiTE GESPREKKEN^'
1) öï" / niet öaj^tig. dJij fcljijnt
ftouö te »ijn: uaant flij iieeft. luiï u mijii muf
ïfEnen. maat mat [jpnctJiser/ öat öoet on^
toa:m too?Dcn.
ij£»iEi8lojptönatr ift. JJ5atbnor rtniftïntoöjOE-
öEr Christiaan. J]Ê>at tDiltgij ? ift tuil Etn tiothboa^
mg iöaalen: — toat ?utt gij m£t öat iöoEft ? gij ftunt
jmmE?^ nirt goeö lEEaEii? i3at ijl toaar; maat iR
saï EEn Preiiteboek ftoopEHö ©at öaclöt ih tOEJ;
2) 3iR ïjoijt poefpaf; öaatÖEEftiÉmanögrfcjöoa*
ten. iijct fcgot fitoam iaan öe ïinftE?göE/ ijet
mogelp eeii jager. Mif^tkn seeft gii ee« gaa^
gcfcïlocrtEn. 33at aiin öJtt! toï^t |Et hoóraf
niet: naautoïp^ feoÉliJE m öe fmE?t/ of gg toa^
önaö.
3) 't (ÖEcn fchöon i ïiEfïp af aarigEiinam j^EEt J
lUEt aïtijtt soed of nuttig; öie bEtftaiiöig /
ftiE^t ÖEt goEDE bflo? ÖEt ftöoanE ril aangenaamei
J0EEÏE ^naftEn ECfjtet ;ija göEö eii nnttig/ toau-
lUEt Hien tic;EÏbE te recnter tijd gebruikt.
4) ^Ue^ toat fcherp l'g / ÖEligt IHEt tof fpCEÏ»
goEö/ EtiEn ;o min/ ftEt vuur. ï^iE §003
ftïimt/ balt ïigt/ eu ö?EEftt ajmEii Eii fitEiiEni ja/
filijft nirt ;BÏöEn öoDöi eeü joiigEti ftlom op eeu
toren / om ten tiuif na te ;ntrii/ fijooy booj öc
ÏEiming/ gliptE af eh biEÏ Boot»: a öie onboat;tg«
tigE jangEn!
5) ©E bag fijEEfit anit. IFaar gEt iiiotgcn-
rooti! ift mag niet ïanget fïaaprn. .Jjïu Ben ift
opgcftnan. iga.' gal baar gaat öe fchoone zon
^y- sröOBU lij / maar sg poH seet gotf?