Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
Fig. 40.
wand FC, maar toch met P in dezelfde horizontale laag is gelegen;
want de drukking, die door de vloeistofkolom ABDC op de laag CD
wordt uitgeoefend, plant zich, even als of zij door een zuiger
werd veroorzaakt, volgens het beginsel van Pascal, in alle rich-
tingen met onveranderde grootte voort, zoodat Q daarvan eene
even groote drukking ondervindt als P. Daar nu P en Q boven-
dien nog eene drukking ondervinden van de gelijke vloeistofzuilen
EP en FQ, zullende totale drukkingen, welke P en Q ondervinden,
ook even groot zijn en gelijk aan het gewicht eener vloeistofzuil,
die het gedrukte deeltje P tot basis en den verticalen afstand O
van dat deeltje tot aan de oppervlakte tot hoogte heeft.
Uit de hoofdvoorwaarde van evenwicht in eene vloeistof, dat elk
deeltje op zich zelf beschouwd iii alle
richtingen eene even groote drukking onder-
gaat, volgt verder, dat de lager gelegen
deeltjes niet alleen eene verticale drukking
ondergaan, veroorzaakt door die, welke zich
daarboven bevinden, maar ook, dat deze
drukking in alle richtingen wordt uitge-
oefend , evenzeer van beneden naar boven
en zijdelings, als van boven naar beneden.
Men kan zich door eene eenvoudige proef
hiervan overtuigen. In een glazen vat met
water (Fig. 40) dompelt men een glazen
cilinder A, die onder en boven open is,
en waarvan de onderkant zeer glad is afgeslepen, zoodat eene glazen
plaat B er volkomen tegen aansluit. Wordt deze glazen plaat door
middel van een koord 1) tegen den cilinder A aangetrokken en
wordt deze dan onder water gehouden, zoo als in de afbeelding
is aangewezen, dan zal, wanneer men de koord loslaat, de plaatB
niet van den cilinder afvallen. De oorzaak hiervan is alleen te zoeken
in de opwaartsche drukking, welke de vloeistof tegen de plaat uitoefent.
Schenkt men een weinig water binnen in den cilinder, dan zal dit
door zijn gewicht op de plaat eene drukking naar beneden uitoefenen;
de plaat zal echter niet aanstonds van den cilinder afvallen; dit
zal eerst geschieden, als het water er binnen in even hoog staat als
er buiten. Hieruit blijkt dus, dat de opwaarische drukking even
groot is als de benedenwaartsche. welke de deeltjes bij B zouden