Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
blijkelijk een zuiger, die eene tweemaal grootere oppervlakte lieeft,
ook eene tweemaal grootere drukking ondervinden; de drukking
op elke eenheid van oppervlakte moet dezelfde zijn, en de geheele
drukking zooveelmaal grooter, als de oppervlakte zelve grooter
is. Deze eigenschap, het eerst door Pascal aangetoond (1048) en
daarom meestal de wet van Pascal genoemd, stelt ons in staat
om de drukking in zoodanige verhouding te vermeerderen, als wij
verlangen. Geeft men aan het vat eene gedaante, als in fig. 37 is
voorgesteld, waarin C en D twee cilinders zijn, die van onderen
Fig. 37. met elkander gemeenschap hebben, en waarin
i [| j zich twee zuigers A en B bewegen, dan zal,
T M wanneer de oppervlakte van den zuiger B
lOU maal grooter is dan die van A, eene
drukking van 10 kilogram op dezen laatsten,
door de vloeistof voortgeplant, op den
zuiger B eene drukking van 1000 kilogram
veroorzaken.
Wanneer men zich de zuigers in den toestand van eenparige
beweging voorstelt, kan men zich gemakkelijk overtuigen, dat de
bewegingsarbeid en de weerstandsarbeid even groot zijn. Immers
daar de vloeistof, die van C naar D geperst wordt, zich daarover
eene lOOmaal grootere oppervlakte moet verspreiden , zal de zuiger
B een lOOmaal kleineren weg afleggen dan de zuiger A; het
product der getallen, die de grootte van de kracht en van den
weg, door het aangrijpingspunt in de richting der kracht afgelegd,
voorstellen, blijkt dus voor beide even groot te zijn.
Op dit beginsel rust de werking der hydrostatische pers, van
welke wij later eene beschrijving zullen geven, wanneer wij de
andere natuurwetten zullen hebben leeren kennen, die bij hare
zamenstelling toepassing vinden.
52. Even-wicht van vloeistoffen onder de werking der
zwaartekracht. Wanneer eene vloeistof zich in een vat bevindt,
dan zal het gevolg van de werking der zwaartekracht zijn, dat de
oppervlakte loodrecht op de richting der zwaartekracht,
dat is horizontaal, moet wezen. Want was dit niet het
geval, dan zou men het gewicht van een vochtdeeltje, door mp
(Fig. 38) voorgesteld, kunnen ontbinden in twee krachten, de eene