Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
De weegschalen, waarvan men zich in den handel bedient, be-
hooren aan de opgenoemde voorwaarden te voldoen, althans aan
in elk vau welke eeu gewicht P werkt, C het midden, O het steunpunt,
G het zwaartepunt, en stelleo wij AC=BC=ä, 0C=5, OG=c. Stellea wij
voorts, dat door een in B aangebracht overwichtje j» da evenaar den stand
A'b' aanneemt; het steunpunt O is dan natuurlijk op dezelfde plaats
gebleven, het midden C in C', het zwaartepunt G in G' gekomen. Daar
de evenaar in dezen stand in evenwicht zijn moet, zullen de statische
momenten gelijk zijn; wy hebben dus, indien W het gewicht van den
evenaar voorstelt,
P X A'F + W X G'L (P H-i?) DF.
Noemt men uu den doorslag «, dan is A'F = A'E + HO = a cos. a -h bsin.cf.^
DF == DE — HO = a cos, % — h sin. a, G'L = c sin, a; wordt dit gesub-
stitueerd, dan vindt men na eenige herleiding:
tang, OL =
a-p
(2P Wc
Nu moeten de afmetingen der balans zoodanig gekozen worden, dat eeu
kleiu overwichtje een aanzienlijken doorslag geeft; wij moeten dus nagaan,
hoe a, b, Cy P en \V moeten genomen worden, opdat a en dus ook a
grooter worde. Dit zal verkregen worden:
1®. door a grooter te maken. Eene balans met een langen evenaar is
dus gevoeliger, dan eene met een korten.
2®. door P kleiner te maken. De gevoeligheid vermindert dos, naarmate
de gewichten in de schalen grooter zijn.
3®. door W gering te nemen. Hoe lichter dus de evenaar is, des te
gevoeliger is de balans.
door è te verminderen, dat is, door het steunpunt zoo dicht mogelijk
bij de lijn der ophangpunten te plaatsen.
5®. door c kleiner te nemen, dus door bet zwaartepunt zeer dicht bij
het steunpunt te plaatsen.
Het gevoeligst maakt men de balans, door^ = 0 te maken, dat is, door
te zorgen, dat steunpunt en ophangpunten in eene rechte lijn liggen.
ap
Alsdan is tang, a =

In dit geval oefenen de op de schalen geplaatste