Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
In dezen vierden di^k van het eerste stuk can myn Leerboek zijn
slechts weinig wijzigingen aangebracht. De voornaamste, tot welke ik'
na overleg met Dr. Brongersma besloten heb, heeft betrekking op de
definitie en het begrip van massa. Het laatsle is nu in een name
verband gebracht met dat van beweging. Nogtans heb ik gemeend de
beide eenheden van kracht, zoowel de dynamische als de statische, fe
moeten behouden. De paragrafen, die tengevolge van deze wijziging
en tevens met het oog op eene strengere Itehandeling van de mechanische
grondbeginselen, verandering hebben ondergaan, zijn H 20, 21, 22,
27, 31, 82. 37 en 47.
Behalve dat hier en daar enkele minder juiste uitdrukkingen of
voorstellingen door hetere zijn vervangen, zijn nog de volgende wijzigingen
aangebracht. Bi} de zwaartekracht is melding gemaakt van de alge-
mecne aantrekkingskracht (f 33); in de paragra fen 52 en 53, welke be-
trekking hebben op het evenwicht van vloeistoffen en de drukking op
den bodem, is in de redeneering en in de volgordeverandering gemaakt;
evenzoo in hetgeen in § 60 ivordt gezegd over de bepaling van het
soortelijk gewicht van p(yreuze en van in water oplosbare lichamen,
alsmede van stoffen lichter dan water. Hoewel van de onderzoekingen
van pictet en Cailletet eerst bij de warmteleer sprake kan zijn, is
toch bij $ 11 en § 72 op de uitkomsten daarvan gelet. In ^ 9C is de
theorie der luchtballons wat uitvoeriger behandeld, in § 105 de theorie
van »Stefan omtrent de adhaesie gegeven, en in § 142 de phonograaf
beschreven.
Stetn Pakvé.
T.eiden, Julij 1879.