Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
éo
fijnheid gewoonlijk uit door eene breuk, waarvan de teller het
overwichtje en de noemer bet geheele gewicht in de schaleu is.
De plaats vau het zwaartepunt zal eeu grooten invloed uitoefenen
op de gevoeligheid eener balans. Wij hebben reeds gezien, dat
het steeds onder het steunpunt moet gelegen zijn; maar het laat
zich gemakkelijk aantoonen, dat, hoe dichter het daarbij ligt,
des te gevoeliger de weegschaal zijn zal. Zij AB (Fig. 32) de
evenaar, C het steunpunt, (> het zwaartepunt, dan zal, als in
B een overwichtje p geplaatst wordt, de evenaar een schuinen
stand aannemen en, daar het zwaartepunt zich dan niet meer
verticaal onder C, maar in G' bevindt, zal het gewicht van den
evenaar, dat wij door W voorstellen, alsdan op een hef boomsarm
Fig, 32. G D werken. In den toe-
stand van evenwicht zal dus
W X G^D =px CE moeten
zijn. Hoe kleiner dus G'D
is, des te kleiner zal ook p
wezen. Ligt het zwaarte-
punt hooger, bijv. in H,
dan zal de hefboomsarm,
waarop het gewicht van den evenaar iu den schuinen stand werkt,
veel kleiner zijn; een geringer gewichtje zal dus een even grooten
doorslag geven, eu de balans zal dus gevoeliger zijn. 1)
Fig. 33. 1) Wij hebben
achtereenvolgens
de vereischten
nagegaan voor
de bruikbaarheid
en gevoeligheid
eenerbalans.Een-
voadiger, doch
met behulp van
eene trigononae-
triache formule,
kan 2ulk3 op de
volgende wijze geschieden. Ziju iu lig. 33 A. eu B de ophangpunten.