Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
A>
/


b'
steunpunt werken dan de last. Hier moet dus de kracht grooter
zijn dan de last; men bedient zich er dan ook niet van om
kracht te besparen, zoo als bij de hefboomen van de eerste en
tweede soort het geval is, maar om in snelheid te winnen; dit is
onder andere het geval bij de pedaal van een slijpsteen, spinnewiel,
draaibank, enz., en ook bij de spieren in het menschelijk lichaam.
Fig. 29. Eene eenvoudige beschou-
wing van fig. 29 is voldoende
om ons te doen inzien, dat bij
eiken ongelijkarmigen hef-
B boom AB aan den grooteren
arm AC wel eene kleinere
Q kracht P werkt, maar dat de
weg AA', door het aangrij-
pingspunt A der kracht P beschreven, evenveelmaal grooter is
dan die, welke door het aangrijpingspunt B van den last Q in
denzelfden tijd beschreven wordt. Men drukt dit het eenvoudigst
uit door te zeggen: wat men in kracht wint, verliest men
in snelheid, en omgekeerd.
Het geval kan zich voordoen, dat op een hefboom meer dan
twee krachten werken. Zal er evenwicht zijn, dan moet ook in dat
geval voldaan zijn aan de voorwaarde, dat de statische momenten
gelijk moeten zijn. Men moet dit dan in dien zin verstaan, dat
de statische momenten van de krachten, die den hefboom eene be-
weging in denzelfden zin zouden geven, bij elkander moeten gevoegd
worden; en dat dus de som van de statische momenten der krach-
ten, die hem eene beweging in de ééne richting trachten te geven,
gelijk moet zijn aan de som der momenten van de krachten, welke
eene tegenovergestelde beweging zouden ten gevolge hebben.
49. Weegschaal. — De gewone balans of weegschaal is een
gelijkarmige hefboom, dus een hefboom van de eerste soort, aan
welks beide uiteinden twee schalen zijn opgehangen, waarvan de
eene het te wegen voorwerp, de andere een zeker aantal gewichten
moet bevatten. De hefboom wordt evenaar of juk genoemd:
het punt, waarin de evenaar rust, heet steunpunt; de punten,
waaraan de schalen zijn opgehangen, worden op hangpunten
genoemd.