Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
De gevonden evenredigheid kan ook onder den vorm P X CD =
Q X CE gezet worden; zij drukt dan uit, dat in den evenwichts-
toestand de producten van elke kracht met haren hefboomsarm
gelijk zijn. Zoodanig product noemt men het statisch moment
der kracht.
Van de beide krachten, die op een hefboom werken, zal de
eene in de meeste gevallen dienen om beweging voort te brengen,
terwijl de andere den weerstand voorstelt, dien men tracht te
overwinnen. Daarom noemt men veelal de eerste de kracht, de
tweede den last.
Fig. 27. Met het oog op deze onder-
scheiding verdeelt men den
hefboom in drie soorten. Bij
de eerste soort bevindt zich het
T " i^iin ^'Ifc -^BisF steunpunt tusschen kracht en
last. In fig. 27 is C het steun-
punt; de last van den steen
drukt in B verticaal naar beneden, terwijl in A eene kracht aan-
gewend wordt, eveneens verticaal naar beneden gericht. Kracht
en last zullen zich hier verhouden als BC tot CA; hoe kleiner men
dus BC maakt in vergelijking van CA, met des te geringere kracht
zal men den steen kunnen oplichten.
Fig. 28. Gebruikt men daaren-
tegen een hefboom,
zoo als in fig. 28 is
aangewezen, dan zal
het uiteinde C steun-
punt zijn, terwijl de
last in B en de kracht
in A, doch in tegen-
overgestelde richting, werken. Deze is een hefboom van de tweede
soort, of zoo als men hem dikwijls noemt, een eenarmige hefboom,
omdat de beide armen {waarvoor men hier, daar het slechts om de
verhouding te doen is, CB en CA mag nemen), zich aan denzelfden
kant van het steunpunt bevinden. Bij dezen zal de kracht dus
altijd kleiner zijn dan de last.
Bij de derde soort van hefboomen is ook het steunpunt aan
het uiteinde geplaatst, doch laat men de kracht dichter bij het