Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
vermogen van plaats verkregen, als toen het zich in B bevond. Het
zal zich dus van daar weder op gelijke wijze, maar in tegen-
overgestelde richting bewegen.
De ontbondene der zwaartekracht, die oorzaak is van de beweging,
werkt wel onophoudelijk , maar zij is veranderlijk ; de beweging
van B naar C zal dus wel eene versnelde en die van C naar D
eene vertraagde beweging zijn, maar niet eenparig versneld, noch
eenparig vertraagd.
Door eene slingering verstaat men de beweging van B naar D
of omgekeerd; de tijd eener slingering is dus de tijd, noodig om
dien weg af te leggen. Uit het voorgaande blijkt, dat die tijd
niet op zulk eene eenvoudige wijze kan worden uitgedrukt, als bij
de beweging langs eene helling. Voor het geval echter dat de door-
loopen boog BCD, of zooals men het noemt, de slingerwijdte,
zeer gering is, wordt de slingertijd t uitgedrukt door de formule:
O
waarin l de lengte van den slinger, g de waarde van de versnel-
ling der zwaartekraclit en tt de bekende standvastige betrekking
tusschen den omtrek en de middellijn van den cirkel voorstellen.
Het wiskundig bewijs dezer formule, dat tot de werktuigkunde
behoort, laten wij hier achterwege.
Uit deze formule, welke echter alleen voor geringe slingerwijdten
geldig is, kunnen wij de volgende wetten voor de slinger-bewe-
ging afleiden.
1°. Wanneer de waarde van g dezelfde blijft, is
t'.V-X^l.X^V,
derhalve, als de versnelling der zwaartekracht onver-
anderd blijft, zijn de slingertijden evenredig aan de
vierkantswortels uit de slingerlengten.
2". Blijft I dezelfde waarde behouden, dau is
f.t'^V^g'-.l^g,
dat is, bij gelijke slingerlengten verhouden zich de
tijden omgekeerd als de vierkantswortels uit de ver-
snellingen der zwaartekracht.