Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
punten li, C, I>, enz. moeten bevinden. Deze snelheid kan in twee
andere ontbonden worden, eene liorizontale en eene verticale, zoodat
Aft, fee, cd,---- de horizontale, Ap, pq, qr,.,. de verticale snel-
Fig. 23. heden voorstellen. Op eerstge-
noemde heeft de zwaartekracht
geen invloed, doch wel op
de verticale, die gedurigdoor
hare werking verminderd wor-
den, tot zij nul en daarna
negatief worden, dat is, eene
tegenovergestelde richting ver-
krijgen, even als bij een ver-
ticaal in de hoogte geworpen
lichaam. Daar AB, AC,AD,
enz. de wegen voorstellen, die
het lichaam zonder de werking
der zwaartekracht in 1, 2, 3,
enz. seconden zou afleggen,
zoo kan men het ook beschouwen, alsof in horizontale richting de
afgelegde wegen in 1,9, 3, enz. seconden Kb, Ac, Ad, enz. zijn,
in verticale richting Ap, Aq, Ar, enz. Stelt BK nu den weg voor,
dien een vrij vallend lichaam in de eerste seconde zou doorloopen,
dan moet Ap of IV; daarmede verminderd worden; het lichaam zal
zich dus na ééne seconde niet in B, maar in K bevinden. Zijne
plaats na twee seconden bepaalt men door van Cc een stuk CL = 4BK
af te nemen; na drie seconden, door Df/ te verminderen met een
stuk D.M=9BK, enz. O]) die wijze zal men eene reeks punten
A, K, L, j\I, enz, vinden, iu welke het voortgeworpen lichaam
zich achtereenvolgens moet bevinden; de kromme lijn, die deze
punten vereenigt, znl den weg voorstellen, dien het lichaam moet
doorloopen. Deze kromme lijn heeft den naam van parabool,
liet laat zich gemakkelijk inzien, dat zoowel de initiale snelheid,
als hare richting, een grooten invloed op de gedaante dezer para-
bool moeten uitoefenen. Bij gelijke aanvankelijke snelheid zal het
lichaam het verst voortgeworpen worden, indien zulks onder een
hoek van 45° geschiedt.
Bij deze redeneering is geen rekenschap gehouden van den weer-
stand, dien de lucht op het in beweging zijnde lichaam uitoefent'.