Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
verkrijgen, indien het zich alleen in de richting dier kracht bewoog,
c de snelheid van het lichaam in zijne kromlijnige beweging, en
r den afstand tot het middenpunt of den straal van den cirkel,
waarin het lichaam zich beweegt, dan is:
Beschouwt men de middenpuntvlieding als eene kracht, dan
moet zij niet alleen afhankelijk zijn van de snelheid, maar ook
van de massa, en zal zij, volgens hetgeen wij in § 22 hebben
gezien, moeten worden voorgesteld door;
r
Deze kracht stelt tevens die voor, waarmede de draad gedurende
de beweging het lichaam naar het middenpunt trekt. Was er geen
mc^
draad, dan zou er slechts eene kracht K = — noodig zijn, opdat
het lichaam zou kunnen voortgaan zich met eene snelheid c te
bewegen in den cirkel, welks straal r is.
Noemt men T den tijd, noodig om den geheelen cirkelomtrek
27rr te doorloopcn, dan is c = ; de formules worden dan :
_ 47TV ^ éTT^Wir
F --Jv -,
De krachten zijn dus voor lichamen, die gelijke cirkels
in gelijke tijden doorloopen, evenredig met de massa's;
voor lichamen van gelijke massa's, die in gelijke tijden
verschillende cirkels doorloopen, evenredig met de
stralen der cirkels; en voor lichamen van gelijke mas
sa's, die gelijke cirkels in verschillende tijden door-
loopen, omgekeerd evenredig met de vierkanten der
omloopstij den.
Deze wetten kunnen ook proefondervindelijk aangetoond worden.
Men gebruikt daartoe een toestel, waardoor men aan eene as eene
schielijk draaijende beweging kan geven; fig. 12 stelt er een in
3