Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
richting EH werken, bij elkander moeten gevoegd worden om de
resultante te vinden. Hieruit volgt, dat de resultante der
krachten P en Q, werkende in A en B, wordt uitgedrukt
door eene kracht, gelijk aan hare som en werkende in
dezelfde richting in het punt H der lijn EH. De lijn HR,gelijk
genomen aan de som van AP en BQ, stelt dus die resultante voor.
De plaats van het punt H wordt aldus bepaald. Verlengt men
PA en QB tot zij FG ontmoeten, dan is:
HE:EG = BQ:BS'.
HE:EF = AP: AS,
waaruit volgt:
AP : BQ = EG : EF,
ofP: Q = Bn:AH.
Het aangrijpingspunt der resultante van twee even-
wijdige krachten is dus zoodanig gelegen op de lijn,
welke hare aangrijpingspunten vereenigt, dat de afstan-
den tot die punten omgekeerd evenredig zijn aan de
grootte dier krachten.
Deze eigenschap geeft ook het mid-
del aan de hand om eene kracht te
ontbinden in twee andere daarmede
evenwijdige ki^achten, indien eene dier
krachten en haar aangrijpingspunt
gegeven zijn. Wij moeten hiervan
gebruik maken bij de bepaling der
resultante van twee evenwijdige, maar
in tegenovergestelde richting werkende krachten, zooals AP en BQ
(Fig. 10). Men ontbinde de grootste kracht BQ in twee andere,
waarvan de eene gelijk en tegenovergesteld is aan P, en dus door
AP' wordt aangegeven. De andere ontbondene R zal dan gelijk
zijn aan het verschil van Q en P, terwijl haar aangrijpingspunt
bepaald wordt door de evenredigheid R:P=ïAB:BC. De gelijke
en tegenovergestelde krachten P en P' vernietigen elkander, en de
kracht R = Q—P blijft dus alleen over als resultante van Q en P.
De plaats van haar aangrijpingspunt wordt aangewezen door de
bovenstaande evenredigheid, waaruit men afleidt:
AB X P
Fig. 10.
BC =
Q-P