Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
het op die lielling uitoefent, dan moet de kracht P3I ontbonden
Fig. 8. worden in twee andere, waarvan
de eene evenwijdig met AB, de
andere loodrecht daarop gericht
is. Door een parallelogram te con*
strueeren, dat Pil tot diagonaal
heeft en welks zijden de aange-
wezen richtingen hebben, zal in
dit geval de rechthoek PNMO ontstaan; de zijde PN duidt dan de
kracht aan, die het lichaam langs de helling doet bewegen, terwijl
PO de normale drukking op het vlak AB aanwijst.
29. Zamenstelling van evenwijdige krachten, — Beschou-
wen wij eerst het geval, dat twee evenwijdige krachten, in twee
punten van een zelfde lichaam werkende, naar denzelfden kant
gericht zijn, zoo als (Fig. 9) P en Q, werkende in A en B, en
Firr. q. voorgesteld door de lijnen
AP en BQ. Daar twee in
eene zelfde lijn, doch in
tegenovergestelde richting
werkende gelijke krachten
elkander vernietigen, zoo
mag men bij de krachten
P en Q nog twee andere
aannemen, in richting en
grootte voorgesteld door
AS en BS', zonder dat dit
op het evenwicht van het geheel eenigen invloed kan uitoefenen.
De resultante van AS en AP wordt voorgesteld door AC, die van
BS' en BQ door BD. Verplaatst men de aangrijpingspunten van
deze nieuwe krachten volgens hare richtingen, en wel beide in het
ontmoetingspunt E dier richtingen, dan kan men het beschouwen,
als of zij daar werken. Worden zij nu weder ontbonden, de eerste
EC' volgens twee richtingen evenwijdig met AS en AP, de tweede
ED' volgens twee richtingen evenwijdig met BS' en BQ, dan ver-
krijgt men vier krachten, waarvan twee, EK en EL, gelijk zijn aan
AS en BS' en dus elkander vernietigen, terwijl de twee krachten
EM en EN, die gelijk zijn aan AP en BQ en beide volgens de