Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
kunnen mcdedeelen. Men kan zich echter ook eene enkele kracht
voorstellen, die aan dat lichaam juist dezelfde beweging zou geven
en dus, daar hare uitwerking dezelfde is, voor al die andere
krachten te zamen kan in de plaats gesteld worden. Die enkele
kracht noemt men de z a m e n g e s t e 1 d e of r e s u 11 a n t e van
de krachten , voor welke zij in de plaats kan komen. Omgekeerd
zal ook uéne enkele kracht door meer andere kunnen vervangen
Fig. 5.
worden, zonder dat de werking eene
andere zij. Die krachten noemt men
dan de zamenstellende of ont-
bond e n e krachten. Wanneer bijv,
AP, AQ en AR (Fig. 5) drie krachten
voorstellen, op het punt A werkende,
dan zal elke van die krachten aan dit
eene beweging in hare eigene richting
trachten te geven; het gevolg hiervan
zal zijn, dat het punt zich in eene
tusschenliggende richting AS tracht te
bewegen; deze beweging zou er echter
ook aan kunnen gegeven worden door
eene enkele kracht. Stelt men, dat deze
in de richting van AS moet werken, dan
zal AS de richting der resultante zijn.
De kracht AS zou in evenwicht gehouden
worden door eene even groote kracht AS', die in tegenovergestelde
richting werkt; daar AS echter weder kan vervangen wordendoor
de krachten AP, A(i en AR, waarvan zij de resultante is, kan men
ook zeggen, dat de vier krachten AP, AQ, AR en AS' te zamen
evenwicht maken.
26. Zamenstelling van krachten, die volgens ééne rechte
lijn werken, — Werken twee krachten op één punt en
in dezelfde richting, dan is hare resultante gelijk
aan hare som; zij wordt uitgedrukt door het verschil,
zoo de twee krachten in tegenovergestelde richting
werken. Zijn er meer krachten, waarvan sommige in de eene,
andere in de tegenovergestelde richting werken, dan is de resultante
gelijk aan de som der eerste, verminderd met de som der tweede.