Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
u
23. Voorstelling van krachten. — Bij eene kracht zijn drie
zaken op te merken :
1°. het punt, waarin de kracht werkt en dat haar aan-
grijpingskracht genoemd wordt;
2^. hare richting, dat is de richting, volgens welke zij
eene beweging bewerkt of tracht te bewerken;
3®. hare grootte, uitgedrukt door middel van de een-
heid van kracht, het gewicht van een kilogram.
Men is gewoon eene kracht voor te stellen door eene rechte
lijn; een harer uiteinden duidt dan het aangrijpingspunt, en hare
richting de richting der kracht aan. De grootte der kracht wordt
door de lengte der lijn voorgesteld; men kan daarvoor die eenheid
van lengtemaat nemen, welke men wil, mits men zorg drage, dat
zij dezelfde is voor alle krachten, welke men met elkander ver-
gelijkt. Deze wijze van voorstelling heeft het voordeel, dat vele
eigenschappen der krachten als meetkundige eigenschappen kunnen
behandeld worden.
Het aangrijpingspunt eener kracht kan in de richting
der kracht verplaatst worden, zonder dat de uitwer-
king eene andere wordt.
24. Evenwicht. — Twee even groote doch tegenovergestelde
krachten zullen, als zij in hetzelfde punt werken, elkander vernie-
tigen. Doch ook wanneer meer krachten in verschillende richtingen
en op onderscheidene punten van een lichaam werken, zal het
kunnen gebeuren, dat zij elkander vernietigen, en dat hare gelijk-
tijdige werking dus in den toestand van rust of beweging, waarin
het lichaam zich bevindt, geen verandering brengt. Men zegt dan,
dat die krachten evenwicht met elkander maken, of ook wel,
dat het lichaam in evenwicht is. Hieruit volgt tevens, dat
rust en evenwicht niet hetzelfde zijn; een lichaam kan in beweging
zijn, terwijl toch de krachten, die er op werken, evenwicht met
elkander maken; de beweging is in dit geval eenparig.
25. Zamenstelling en ontbinding van krachten; resul-
tante. — Hoe groot ook het aantal krachten moge zijn, die een
lichaam in beweging trachten te brengen, hare gelijktijdige werking
zal toch aan dit slechts ééne beweging in eene bepaalde richting