Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
te stellen door de letter g^ zoodat, als P het gewicht voorstelt;
men zal hebben :
K P
m = — =
a g
Heeft men een lichaam, welks gewicht g kilogram bedraagt, dan
is m = — 1::= — = 1. Een lichaam heeft dus de eenheid van massa
9 O
als het g kilogram weegt. Dit stelsel van eenheden noemt men
het statische.
In een ander stelsel, het dynamische, behoudt men dezelfde
eenheid van versnelling, namelijk den meter, maar men neemt als
eenheid van massa aan, de massa van een lichaam, dat één kilo-
gram weegt. Deze eenheid is dus ^-maal kleiner dan de statische.
Zullen nu de getalwaarden van beide leden der vergelijking m = —
dezelfde blijven, dan volgt hieruit, dat K ook door eene ^-maal
kleinere eenheid moet gemeten worden. En daar de statische
eenheid van kraclit gelijk is aan het gewicht van één kilogram,
dat is, de kracht die aan de massa van één kilogram de versnel-
ling van g meters geeft, zoo is de dynamische eenheid van
kracht, die kracht, welke aan de massa, die één kilogram weegt,
de versnelling van één meter geeft.
Uit het voorgaande blijkt nog, dat de massa van een lichaam
evenredig is aan het gewicht, en voor dezelfde stof dus ook even-
redig aan het volume Wij hebben dus yn = V(/, waaruit volgt:

V
Daarbij is de massa van één kilogram als eenheid van massa en
het volume van een kubieken decimeter als eenheid van volume
aangenomen. Aan deze verhouding, die wij door de letter d hebben
uitgedrukt, heeft men den naam van dichtheid gegeven. Door
dichtheid van een lichaam verstaat men dus de verhouding der
getallen, die de massa en het volume van het lichaam
voorstellen.