Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
wanneer zij op lichamen werken, in welk geval wij de deeltjes,
waaruit het lichaam bestaat, vereenigd onderstellen in één punt,
waarop de kracht werkt. Dat dit ook het geval is met de kracht
waardoor de lichamen naar de aarde worden getrokken, zal later
proefondervindelijk worden aangetoond.
Aan de verhouding die voor ieder lichaam eene bepaalde
en standvastige waarde heeft, heeft men den naam van massa
van het lichaam gegeven. Stellen wij haar voor door m, dan is
— = ni, K = ma .
Aan het product ma geeft men den naam van hoeveelheid
beweging.
Voor een ander lichaam, waarvan de massa m^ is en waarop
een kracht K, werkt, geldt dus eveneens de formule: Ki^mjai;
wij zullen dus ook hebben:
K : Kj = ma : m^ a^.
Uit de betrekkingniizi—volgt, dat men voor twee der daarin
voorkomende grootheden steeds willekeurige eenheden als maat
voor die grootheden kan kiezen, maar dat door die keuze dan die
van de derde grootheid tevens bepaald is. ïfeemt men als een-
heid van kracht de vroeger aangewezen eenheid (14), en als eenheid
van versnelling den meter, dan is in de verhouding m =Khet
getal, dat het aantal kilogrammen der kracht, en a het getal, dat
het aantal meters der versnelling voorstelt.
Onder de verschillende krachten, aan welker werking men het
lichaam kan onderwerpen, heeft men ook het gewicht P van het
lichaam, uitgedrukt in kilogrammen. Onder de werking van hun
eigen gewicht verkrijgen alle lichamen dezelfde versnelling, de
zoogenaamde versnelling der zwaartekracht, waarop wij later meer
bepaald zullen terugkomen, als wij de wetten der zwaartekracht
zullen behandelen. Die versnelling is men gewoon in meters voor