Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Volgens het zoo even aangetoonde is dan = AC
stellen wij voorts, dat de doorloopen wegen in f seconden worden
voorgesteld door AE en AF, dan bevindt het lichaam zich naden
tijd t' in een punt G, waarvan de plaats nader te bepalen is; AE is
dan = ^at^, AF =.\a't'K Uit de waarden van AE, AF, AB en AC
zal men terstond afleiden, dat ook nu weder
AB : AE = AC : AF BD : EG,
juist als in het eerste geval, zoodat ook thans het punt G in de
diagonaal AD moet gelegen zijn. Daar bovendien AG : AD =
AE : AB, zoo is de beweging langs AD, evenals die langs AB, eene
eenparig versnelde. Hieruit volgt dus, dat, wanneer een punt
gelijktijdig deelneemt aan twee eenparig versnelde
bewegingen, welker richtingen een hoek met elkander
maken, het zich gedurende dien tijd met eenparige be-
weging zal bewegen langs de diagonaal van het paral-
lelogram, op beide bewegingen beschreven. Deze laatst-
vermelde beweging, veroorzaakt door de zamenstelling van andere,
noemt men de resultante ofresulteerende beweging.
In het laatste geval kan men ook de versnelling berekenen,
met welke het lichaam zich in de richting AD zal bewegen. Wij
hebben gezien, dat de afgelegde weg wordt uitgedrukt door
de formule ^at^; stellen nu AE en AF de wegen voor, in óéne
seconde afgelegd, dan zal men, door / — 1 te stellen, vinden
AE = \a, AF = nemen wij nu aan, dat AE = AB en AF = ^ AC
is, dan is AB = a en AC = a'. De weg AD, onder den invloed
van beide bewegingen afgelegd, zal worden uitgedrukt door {öi^^,
dus hier indien a^ de versnelling van de zamengestelde beweging
voorstelt. Maar AG is ook de helft van Al), dus is öj = AD,
waaruit blijkt dat de versnelling der zamengestelde beweging wordt
voorgesteld door de diagonaal van het parallelogram, op de beide
zamenstellende versnellingen beschreven.
21. Grondbeginselen der mechanica, — Wij hebben reeds
het nauw verband leeren opmerken, dat bestaat tusschen de bewe-
ging van een lichaam of van een punt, en de krachten, waardoor
deze wordt veroorzaakt; kracht toch hebben wij genoemd, elke
oorzaak van beweging of van wijziging eener bestaande beweging (14).