Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
810.
ook harmonische tonen van den grondtoon zijn,"zijn de grondtoon
en de octaaf volkomene consonanten; hinderlijke zwevingen of stooten
kunnen dus evenmin ontstaan, als wanneer de grondtoon alleen met
andere van zijne eigene harmonische tonen wordt voortgebracht. Be-
schouwen wij den grondtoon en de quint, die wij door de cijfers
2 en 3 kunnen voorstellen; de harmonische tonen van eerstgenoemden
toon worden aangeduid door de cijfers 2, 4r, 6, 8, 10, 12,.......
flie van de quint door 3, 6, 9, 12, enz.; verscheidene harmonische
tonen van den eersten zijn dus tevens harmonische tonen van den
tweeden (6, 12,----); de kleinste intervallen zijn die tusschen 8
en 9, tusschen 9 en 10, dus geheele tonen. Daarbij is niet uit het
oog te verliezen, dat deze alle zeer hooge tonen zijn, die slechts
geringe intensiteit bezitten. Het zamenvallen van verschillende
liarmonische tonen van den grondtoon en van de quint is oorzaak,
dat, wanneer het interval niet volkomen zuiver is, zulks aanstonds
0[) het gehoor een onaangenamen indruk maakt; want verschillen
bijv. in de beide bovengemelde reeksen de tonen, door 6 voorge-
steld, weinige trillingen van elkander, dan zullen daardoor onaan-
gename stooten ontstaan, die aantoonen, dat bij den grondtoon en
de quint zelve niet het juiste interval is genomen. Daarom wordt
zoowel van de quint als van de octaaf bij het stemmen van muziek-
instrumenten het meeste gebruik gemaakt.