Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
305.
ziet men, dat zandkorreltjes, op het vlies C gestrooid, in rust
blijven , als A en B gehouden worden boven twee gedeelten der
plaat, die, zooals P en R, slechts door eene knooplijn van elkander
gescheiden zijn. Deze twee gedeelten zijn in tegenoverge-
stelde phase; de daarin ontstaande trillingen hebben dus steeds
eene tegenovergestelde richting, en de golven verschillen dus eene
halve golflengte in phase; komen zij bij elkander, dan moeten
zij elkander vernietigen. Inderdaad is dat het geval; de eene plant
zich voort door de lucht in het been A, de andere door de lucht
in het been B, en in D komen zij te zamen; de rust van de op het
vlies C liggende zandkorreltjes toont duidelijk, dat zij elkander
Fig. 169. vernietigen. Houdt men daarentegen
de beide beenen A en B boven twee
tegenovergestelde deelen der plaat,
zooals in de üguur is voorgesteld,
dan is de phase der beide golven
dezelfde; er moet dus versterking van
de trilling worden waargenomen, die
inderdaad merkbaar is aan de bewe-
ging van het vlies C en de daarop
liggende zandkorreltjes.
Eene andere proef om de uitdooving
van het geluid door interferentie aan
te toonen is uitgedacht door Quincke
(1866). Aan eene glazen buis van de
gedaante van drie aanliggende zijden
van een rechthoek is in het midden, in eene richting tegenover-
gesteld aan die der evenwijdige uiteinden, een klein glazen buisje
vastgesmolten. De uiteinden der twee evenwijdige zijden worden
door caoutchouc-buizen bevestigd aan de uiteinden van eene tweede
glazen buis, die juist zoo als de eerste is ingericht De eene dier
caoutchouc-buizen is zeer kort, de andere lang; de lengte van deze
wordt zoodanig genomen dat het verschil juist eene.halve golflengte
van een bepaalden toon, bijv. de A van 435 trillingen, bedraagt;
derhalve in dit geval ongeveer 0,386 meter. Het eene aangesmoltene
glazen buisje wordt voorzien van een klein caoutchouc-buisje en
in het oor gebracht; het andere wordt van eene langere caout-
chouc-buis voorzien; voor de opening van deze houdt men eene
20