Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
301.
155. Terugkaatsing van het geluid; echo. — Hetgeen
boven over terugkaatsing van triHende bewegingen is gezegd (131)
geldt eveneens voor de terugkaatsing van het geluid; de toen
bewezen wet geldt ook hier: de hoeken van invalling en
terugkaatsing zijn gelijk. Stelt bijv. ah (Fig. 166) de richting
voor, waarin eene geluidgolf tegen een wand aankomt, dan wordt
zij volgens de richting 6c teruggekaatst, welke zoodanig is genomen,
dat de hoeken abd en chd gelijk zijn en met de normaal hd in
hetzelfde vlak liggen; men kan het ook beschouwen, als of het
geluid komt van a', even ver achter pq gelegen, als a er voor ligt.
Wel is het punt h te beschouwen als het middenpunt van eene
Fig. 166. nieuwe spherische golf, zoo-
dat de voortplanting in alle
richtingen plaats heeft, maar
in den regel zal toch de
intensiteit van eenig geluid,
tengevolge van de wijze
waarop het wordt voortge-
bracht, in de eene richting
grooter zijn dan in de andere.
Is nu ah de hoofdrichting,
dan zal de terugkaatsing
volgens hc plaats hebben.
Nog valt hierbij op te merken, dat een waarnemer in m, tengevolge
van de terugkaatsing, het geluid tweemaal moet hooren. In de eerste
plaats toch verneemt hij het door de voortplanting, rechtstreeks
van a ; iu de tweede plaats door terugkaatsing langs den weg ahm ;
daar laatstgemelde weg altijd langer moet zijn dan de rechte weg
van a naar m, zoo zullen ook de tijden, tot aflegging dier wegen
noodig, ongelijk moeten zijn.
De aard van den wand oefent een grooten invloed uit op de
sterkte van het teruggekaatste geluid. Aan de oppervlakte van het
water is de terugkaatsing zeer sterk; evenzoo tegen muren en
andere vaste lichamen. Zijn deze met wollen of linnen stoffen
behangen, dan wordt het geluid veel minder sterk teruggekaatst.
Het afleggen van verschillende wegen door de geluidstrillingen,
naar gelang het rechtstreeks van het uitgangspunt tot den waar-
nemer geraakt, of wel door terugkaatsing een längeren weg aflegt,