Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
labyrinth, die met vocht gevuld is, en overal, behalve aan de
beide vensters, door beenachtige wanden afgesloten. Men onder-
scheidt daarbij nog de zoogenaamde halfcirkelvormige ka-
nalen, het slakkenhuis, het voorhof en den inwendigen
gehoorgang, waarin de gehoorzenuw uitkomt, welker vertak-
kingen zich in het inwendige oor in alle richtingen uitstrekken.
Omtrent de werking van de verschillende deelen van het gehoor-
orgaan heeft men nog geene volkomene zekerheid. Het is buiten
allen twijfel, dat de trillingen van de lucht zich aan het trommel-
vlies mededeelen, en door middel van de kleine hiervóór beschrevene
beentjes naar het inwendige oor worden overgeplant, en wel bepaald
tot het ovale venster, welks vlies met den stijgbeugel in aanraking
is. Hierdoor komt het vocht in het inwendige oor in trilling en
deeltdie beweging mede aan de vertakkingen van de gehoorzenuw, die
zich daar bevinden. Hoe evenwel deze mededeeling plaats heeft, laat
zich niet bepaald aanwijzen; nogtans hebben ook de onderzoekingen
van den laatsten tijd dienaangaande zoo al geene zekerheid, toch
eenige waarschijnlijkheid gegeven. In eene der drie afdeelingen,
waarin het slakkenhuis door twee vliezen verdeeld is, komen een
groot getal kleine plaatjes voor, die door dunne vezelen aan een
der vliezen zijn verbonden en tegen het andere worden aangedrukt.
Volgens Helmholtz zouden het deze vezelen zijn, waardoor de
waarneming van het geluid plaats heeft. Die vezelen zouden alle
verschillende afmetingen en spanningen hebben, zoodat elke slechts
voor een bepaalden toon aan het trillen geraakt. De geluidstril-
lingen van zamengestelde tonen zouden dus door het gehoororgaan
en wel bepaald door deze vezelen (naar den ontdekker Corti
Gort i'sc he vezelen genoemd, en waarvan er volgens sommigen
meer dan 3000 aanwezig zijn) als 't ware ontleed worden, even
als wij door de resonatoren de trillingen der lucht kunnen
ontleden.
Dat inderdaad ontleding van zamengestelde tonen door het
gehoororgaan kan plaats hebben, blijkt daardoor, dat men bij het
gelijktijdig hooren van vele tonen, zooals bij orchest-muziek, toch
de afzonderlijke tonen kan waarnemen. Dat hiertoe zekere oefening
noodig is, is duidelijk; dit blijkt ook daaruit, dat iemand met een
goed muzikaal gehoor, bij het aanslaan van eene snaar, door eenige
Oefening behalve den grondtoon ook duidelijk enkele der tegelijk