Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dc:
271.
evenzoo kan de snaar zich verdeelen in twee buiken en drie
knoopen, in drie buiken en vier knoopen, enz. Het is gemak-
kelijk deze verschillende trillingen te doen ontstaan, door meteen
strijkstok langs de snaar te strijken in een der punten, waar een
buik moet komen, en tevens met den vinger of met eene penneveer
zacht te drukken in een der punten, waar men verlangt dat een
knoop zal ontstaan. Eene enkele staande golf (eigenlijk eene halve
staande golf) ontstaat als men haar in't midden aanstrijkt. Houdt
men den vinger in het midden en strijkt men tusschen het uiteinde
en den vinger, dan krijgt men twee buiken. Op dergelijke wijze
zullen de staande golven ontstaan, in fig. 154 en 155 afgebeeld. In
Fig. 154. ^^ meeBte ge-
vallen zal men
de trillende be-
weging van de
Fig. 155. snaar kunnen
zien, ten minste
^^____-^ A ^^ amplitu-
de aanzienlijk
is. Bij verdee-
ling van de lengte in meer staande golven, zooals in fig. 155,
in welk geval de amplitude minder aanzienlijk zal zijn, kan men
den toestand aanschouwelijk maken door op verschillende punten
der snaar omgevouwen papiertjes te plaatsen; die, welke zich be-
vinden in de punten a, h, c, waar knoopen gevormd worden,
blijven op de snaar zitten, maar die, welke zich in de punten m,
n, O, p bevinden, waar buiken ontstaan, worden er terstond afge-
worpen.
Beschouwen wij in de eerste plaats het eenvoudigste geval, dat
beide uiteinden vast zijn en er slechts één buik gevormd wordt,
dan zal, zooals vroeger is aangetoond, de golflengte het dubbel
moeten zijn van den afstand tusschen de beide knoopen, dat is van
de lengte der snaar; noemt men deze l, dan is de lengte van de
geluidgolf 21, zoodat het getal trillingen n in ééne seconde wordt
uitgedrukt door de formule: