Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
269.
en de opeenvolging der in het bladtin gemaakte indrukken, dat
is, met den aard der trillingen.
Uit hetgeen vroeger over interferentiën is gezegd (125) blijkt, dat
de schijnbaar onregelmatige golflijnen, welke het beeld der tril-
lingen zijn, in verscheidene elementaire golven kunnen worden
ontleed. Men moet dus wel tot de gevolgtrekking komen, dat het-
zelfde het geval is met de tonen, die in klank van elkander ver-
schillen, en dat deze kunnen worden beschouwd als zamengesteld
uit een grooter of kleiner getal elementaire tonen. Later zullen
wij zien, dat dit inderdaad in den laatsten tijd door proefnemingen
volkomen is bevestigd.
143. Trilling van snaren; sonometer. -- Een van de
eenvoudigste en reeds in overoude tijden bekende middelen om
bepaalde tonen voortebrengen, bestaat in gespannen snaren. Eene
trillende snaar op zich zelf veroorzaakt echter weinig geluid; het is
duidelijk, dat de trilling van een zoo dun voorwerp aan de lucht
ook slechts weinig beweging kan mededeelen. Om het geluid, door
de trilling van eene snaar veroorzaakt, te versterken, brengt men
haar in verbinding met andei-e vaste lichamen, die dan eveneens
in trilling geraken en eene zekere luchtmassa in trilling brengen;
dit is bijv. het geval bij de viool, gitaar, harp en dergelijke
muziek-instrumenten.
Fig. 153.
Om de wetten van de trilling der snaren aan te toonen, maakt
men gebruik van den sonometer, een werktuig dat op hetzelfde
beginsel rust. Het is afgebeeld in fig. 153 en bestaat uit eene holle