Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
265.
rad nog duidelijk een zevenmaal-gestreepte /-kruis voort,
die met ongeveer 23000 trillingen in de seconde overeenkomt;
Despretz bevond, dat zelfs nog de achtmaal-gestreepte d van
ongeveer 37000 trillingen hoorbaar was.
Nu wij het getal der trillingen voor bepaalde tonen hebben aan-
gewezen, kunnen wij ook gemakkelijk de golflengte bepalen, indien
ten minste de voortplantingssnelheid bekend is; immers wij hebben
boven (123) gezien, dat de lengte van de golf wordt uitgedrukt
y
—, waarin v de voortplantingssnelheid en
door de formule l =
het aantal trillingen in ééne seconde aanwijzen. De voortplantings-
snelheid eener trillende beweging in de lucht is, zooals boven (124)
is aangewezen, 332,2 bij eene temperatuur van 0'^C; later zullen
wij zien, dat de proefnemingen ter bepaling van de snelheid van
het geluid met deze uitkomst in overeenstemming zijn. Neemt men
dit cijfer aan, dan moet de golflengte voor den boven vermelden
laagsten toon van 32 trillingen ruim 10 meter bedragen; voor
de eensgestreepte c' van 258,65 trillingen is dan de golflengte
Fig. 152.
332,2
= 1,28 meter, voor de normale
25o,D5
a' van 435 trillingen 0,76 meter, voor
de viermaal gestreepte c"" van 2069,2
trillingen 0,16 meter, voor den door
Despretz waargenomen hoogsten toon
van 37000 trillingen nagenoeg 9 mil-
limeter.
141. Stemvork, — Daar men niet
altijd de middelen binnen zijn bereik
heeft om het vereischte getal trillingen
voor een bepaalden toon voort te
brengen, bedient men zich van de
zoogenaamde stemvorken, die altijd
denzelfden bepaalden toon geven. Zij
zijn van staal en hebben de gedaante,
in fig. 152 aangewezen. Men kan de
stemvork in trilling brengen door haar bij het steeltje vast te houden
en dan met een der uiteinden tegen een vast lichaam te slaan;