Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
geven tijd bepalen: De ondervinding leert evenwel, dat het ook
bij dit werktuig moeilijk is den toon op dezelfde hoogte te houden.
Eindelijk kan men zich nog tot het bepalen van het getal tril-
lingen bedienen van dezelfde methode, die wij hiervóór (121) hebben
beschreven als middel om de trillingen graphisch voor te stellen.
Daartoe is het echter noodig, dat de trommel, waarop het zwart
gemaakt papier bevestigd wordt, eene volkomen regelmatige be-
weging heeft, welke men er het best aan geven kan door een
uiirwerk. Weet men nu in hoeveel tijd de trommel eene omwente-
ling heeft gemaakt en telt men het getal golfjes op de lijn, welke
gedurende een bekend gedeelte eener omwenteling beschreven
wordt, dan is daaruit zonder moeite het getal der trillingen in ééne
seconde af te leiden. Deze methode, die het eerst in 1840 door
Savart en Duhamel in toepassing is gebracht, is vooral geschikt
om het getal der trillingen van twee of meer tonen met elkander
te vergelijken, 3Ien plaatst namelijk de trillende lichamen zoodanig,
dat zij hiinne trillingen op dezelfde trommel kunnen aanteekenen;
men heeft dan slechts het getal der golfjes op de overeenkomstige
deelen der beschrevene golflijnen te tellen; die getallen wijzen dan
de verhouding tusschen het getal der trillingen in een zelfden tijd
aan. Het is hiervoor niet eens noodig, dat de trommel met eene vol-
komen eenparige beweging bewogen worde.
138. Onderlinge betrekking tusschen het getal der tril-
lingen van verschillende tonen. — Vele menschen kunnen
17