Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
255.
Fig- 143.
Fig. 149.
Fiff. 150.
schuine richting, zooals in fig. 150 bij m in doorsnede is voorge-
steld. Boven deze plaat bevindt zich eene andere
A, die met de plaat B nagenoeg in aanraking
is en rust op de fijne punt eener spil P; daar
het bovenste uiteinde P' dezer spil eveneens
in eene fijne punt uitloopt, zal de tegenstand,
welke zij bij draaijing ondervindt, uiterst ge-
ring zijn. In de plaat A bevinden zich ook
schuine gaatjes, juist evenveel als in de vaste
fttf 'Hf
plaat B, maar, zooals uit fig. 150 bij n in
doorsnede te zien is, juist in tegengestelde richting uitgehold.
Komt er nu een luchtstroom door de benedenste gaatjes m, dan
zal de richting van dien luchtstroom niet verticaal naar boven,
maar schuin zijn, zoodat hij nagenoeg loodrecht tegen de wanden
der gaatjes n in de bovenste plaat aankomt en dus aan die plaat,
welke zeer bewegelijk is, eene draaijende beweging geeft; de gaatjes
zijn namelijk zoo ingericht, dat hunne as ligt in een vlak, dat
loodrecht staat op den straal van den cirkel, op welks omtrek zij
geplaatst zijn. Daar de onderste plaat in rust blijft, zal elke opening
daarin zich beurtelings bevinden onder eene opening in de bovenste
plaat en onder het gedeelte tusschen twee achtereenvolgende ope-