Boekgegevens
Titel: Leerboek der natuurkunde
Auteur: Steyn Parvé, D.J.
Uitgave: Tiel: H.C.A. Campagne, 1879-...
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1217
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202005
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der natuurkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
248.
en dus de doorsnede als een recht lijntje kunnen beschouwen. De
lijnen MP en NB duiden de richting aan, waarin de trillende be-
weging wordt voortgeplant, en PQ de grensvlakte der beide mid-
denstoffen, waarvan wij aannemen, dat de tweede dichter is dan de
eerste. Zoodra het in B geplaatste molecule in beweging geraakt,
wordt het het middenpunt van eene nieuwe spherische golf, die zich
nu in de tweede middenstof voortplant met eene andere, in dit
geval geringere snelheid. Stellen wij voorts, dat die snelheid in
zoodanige mate afneemt, dat de beweging zich uitstrekt over een
afstand BD in denzelfden tijd, dat de trilling in de eerste midden-
stof zich van C tot A voortplant, en dus het bij A gelegen mole-
cule het middenpunt van eene nieuwe spherische golf in de tweede
middenstof zal vormen; de verhouding tusschen de lijnen AC en
BD is dan klaarblijkelijk dezelfde als die tusschen de voortplan-
tingssnelheid in de beide middenstoffen. Beschouwen wij nu de
tusschengelegen moleculen. Op het oogenblik, dat het molecule a
in beweging is gekomen, is de golf van C tot c genaderd; tusschen
den weg, dien de van a uitgaande spherische golf in de tweede
middenstof beschrijft, in denzelfden tijd dat de golf van c tot A
voortgaat, en de lengte van dien weg cA moet dus weder dezelfde
verhouding plaats hebben als tusschen BD en AC; stellen wij,
dat ad aan die voorwaarde voldoet, dan moet ad : cA = BD : CA
zijn. Is het molecule a' in beweging gekomen, dan is de golf
van C tot c' voortgeplant; deze moet dus in de eerste middenstof
nog een weg c'A alleggen; in den daartoe benoodigden tijd legt
de van a' uitgaande nieuwe golf een weg a'd' af, die weder tot
Ac' zich verhoudt, als de beide meer genoemde snelheden. De
moleculen A, rf', d, D, die tegelijk in de tweede middenstof in
trilling geraken, moeten dus zoodanig gelegen zijn, dat voldaan
wordt aan de eigenschap:
AC _ A c _ Ac'
BD ~ ad~ ad'
Uit de figuur blijkt onmiddellijk, dat hieraan alleen kauworden
voldaan, indien de punten A, d'yd en D alle gelegen zijn in eene
rechte lijn, die de uit a', a en B als middenpunten beschreven
cirkels aanraakt; zij bevinden zich dus te gelijk in die lijn AD»